Organisaties die focussen op welzijn 55-plussers zijn succesvoller

Organisaties die focussen op welzijn 55-plussers zijn succesvoller

Gezinsondersteunend leiderschap is de sleutel, zeker in coronatijden

Op dinsdag 9 juni organiseert hogeschool Odisee de webinar 'Werk & gezin in & na coronatijden', met extra aandacht voor 55-plussers die hun job combineren met de zorg voor hun kinderen, én voor hun ouders, de zogenaamde ‘sandwichwerknemers’. De coronacrisis zet de uitdagingen voor deze generatie extra op scherp. Werkgevers hebben er alle belang bij om deze talentvolle en ervaren medewerkers niet te verliezen.

Sandwichgeneratie onder druk

9 tot 15% van de bevolking behoort tot de sandwichgeneratie; zij combineren hun job met een dubbele zorgtaak, voor de jongere én de oudere generatie. Het aandeel van deze werknemers zal de komende jaren verder stijgen als gevolg van vergrijzing en ontgroening, langere loopbanen en vermaatschappelijking van de zorg. De Werkbaarheidsmonitor (SERV, 2019) toont aan dat 55-plussers in toenemende mate problemen ondervinden om werk en familie te combineren. De coronacrisis zet deze combinatie nog meer onder druk.

Waarom moeten organisaties wakker liggen van sandwichwerknemers? 

“Sandwichwerknemers zijn niet altijd zichtbaar, omdat het echte plantrekkers zijn”, zegt Miet Timmers, onderzoekster bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. “Ze hebben heel wat ervaring. Doorgaans slagen ze er min of meer in om werk en privé te combineren.” Maar daar komt stilaan verandering in. “Langer werken, in combinatie met de vermaatschappelijking van de zorg, verzwaart de druk op de sandwichgeneratie,” zegt Miet Timmers. “En dat kunnen werkgevers wel gaan voelen. Als de gezondheid en het welzijn van deze ervaren mensen onder druk komt, vermindert hun engagement en verhoogt hun ziekteverzuim.”  

Gezinsondersteunend leiderschap loont

Het goede nieuws is dat werkgevers hier zelf veel aan kunnen doen. Gezinsondersteunend leiderschap leidt voor sandwichwerknemers tot minder conflicten tussen werk en privé, wat vervolgens zorgt voor een hogere jobtevredenheid, een betere gezondheid, een hoger subjectief welzijn en een sterker engagement. “Bovendien blijkt dat het gezinsondersteunend leidinggeven ook heel wat positieve effecten heeft voor andere werknemers, en dus niet enkel voor de sandwichgeneratie motiverend kan werken”, zegt Tim Gielens, onderzoeker bij het Center for Sustainable Enterpreneurship Odisee.

Gezinsondersteunend leiderschap kan je leren

En er is nog meer hoopvol nieuws: gezinsondersteunend leidinggeven is geen persoonlijkheidskenmerk maar kan je leren. Organisaties hebben er alle belang bij om proactief in te zetten op de ondersteuning van deze zogenaamde Sandwichwerknemers. Dat kan door het sensibiliseren en coachen van leidinggevenden en hr-verantwoordelijken. En dit is exact waar de webinar op inspeelt.

De webinar

Hoe kunnen we sandwichwerknemers tijdens en na de coronacrisis ondersteunen en motiveren in de combinatie werk en gezin? Over deze vraag praten we tijdens een webinar op dinsdag 9 juni. We reiken leidinggevenden en als hr-verantwoordelijken inzichten aan uit onderzoek en we vertalen deze naar oplossingen voor de praktijk.

Lesgevers zijn Miet Timmers, lector en onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Tim Gielens, onderzoeker bij het Center for Sustainable Enterpreneurship Odisee.

De webinar vindt plaats op dinsdag 9 juni, van 13u30 tot 15u30 en wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

 

Contacteer ons
Miet Timmers Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee
Tim Gielens Center for Sustainable Enterpreneurship Odisee
Filip Salmon Diensthoofd Communicatie
Miet Timmers Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee
Tim Gielens Center for Sustainable Enterpreneurship Odisee
Filip Salmon Diensthoofd Communicatie
Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel