Studenten kleuter- en lageronderwijs van Odisee hogeschool Aalst ondersteunen scholen bij heropstart

Studenten kleuter- en lageronderwijs van Odisee hogeschool Aalst ondersteunen scholen bij heropstart

Opstart stages levert extra helpende handen voor onderwijs- en opvangtaken

Op maandag 18 mei begint de gefaseerde heropstart van het lager onderwijs. Niet alleen voor de scholen, maar ook voor de studenten van de Educatieve Bachelors Kleuter- en Lager Onderwijs van Odisee campus Aalst is dit een spannende fase in de versoepeling van de coronamaatregelen. Zij kunnen met enige vertraging de laatste stage voor het behalen van hun diploma aanvatten. Studentes Chloë en Bo, die op maandag 18 mei hun stage aanvatten, brengen hun verhaal.

Maart betekent voor bachelorstudenten Kleuter- en Lager Onderwijs van Odisee normaalgezien de start van de laatste stage, kortom de laatste rechte lijn richting diploma. Door de coronamaatregelen moesten studenten deze wekenlange stage noodgedwongen uitstellen. Door de heropstart van de scholen op 18 mei, kunnen de studenten lager onderwijs nu alsnog hun laatste stage-uren voor de klas voltooien – weliswaar enkel in het 1e, 2e en 6e leerjaar. Ook de studenten kleuteronderwijs zijn vanaf 18 mei weer welkom als stagiair(e)s. Zij kunnen hun stage uitvoeren in de opvanggroepen, als ondersteuners voor de digitale kleuterwerking of als klasassistent in het 1ste en 2de leerjaar. 

Deze heropstart van de stages is zowel voor scholen als studenten een opluchting. “Door de indeling in kleinere klasgroepen en soms ook de afwezigheid van personeel dat tot de risicogroep behoort, is het voor scholen een hele uitdaging om voldoende ruimte én personeel te vinden om een veilige opstart mogelijk te maken. De extra helpende handen van onze studenten kunnen aan scholen wat extra ademruimte bieden. Zeker omdat het om studenten gaat die aan hun laatste maanden aan de hogeschool bezig zijn, en dus reeds voldoende stage-ervaring hebben om vlot ingeschakeld te kunnen worden,” legt Ward De Boe, opleidingshoofd van de opleidingen kleuter- en lager onderwijs op campus Aalst, uit.  

“En ook onze studenten zijn uiteraard blij dat zij hun laatste stageweken kunnen afwerken en zo tijdig hun diploma kunnen behalen om in september aan de slag te kunnen als leerkracht.  Dat deze stage in andere omstandigheden verloopt, is zeker een uitdaging voor hen, maar bereidt hen tegelijk ook voor op situaties die ze in de toekomst als leerkracht nog kunnen meemaken. Uiteraard wordt hierbij voor de nodige begeleiding en ondersteuning gezorgd.”

Het verhaal van studentes Chloë en Bo

Chloë Van Keymeulen, studente in het laatste jaar van de Educatieve bachelor Kleuteronderwijs, heeft veel zin in haar stage.

“Deze coronacrisis is voor iedereen zeer plots en onverwacht gekomen. Al snel werd duidelijk dat deze epidemie geen lachertje was. Dat heb ik ook persoonlijk ervaren: ik heb mijn opa verloren aan deze verschrikkelijke ziekte. Dankzij de steun van familie, vrienden en docenten kon ik de draad weer oppikken en sta ik opnieuw sterk in mijn schoenen.  

Ik heb het afgelopen jaar heel veel geleerd en kan niet wachten om terug aan de slag te gaan in de scholen. De kinderen opvangen, hen een veilig gevoel geven en vooral hen even niet laten denken aan wat er in de wereld aan het gebeuren is. Ook zorgtaken zal ik met plezier opnemen. Voor de kinderen die hiervoor al wat meer hulp nodig hadden, is deze periode extra moeilijk. Daarom wil ik deze kinderen de nodige aandacht geven, en zal ik het niet erg vinden om ’s avonds wat extra te werken op zoek naar een gepaste aanpak. 

De scholen hebben onze hulp meer dan nodig. Sommige leerkrachten behoren bijvoorbeeld tot de risicogroep en kunnen daardoor niet fysiek voor opvang  zorgen. Eigenlijk eindigt mijn stage op 19 juni. Maar als de eindopdrachten dit toelaten, wil ik tot het einde van het schooljaar op vrijwillige basis blijven bijspringen.  

Een dag op school zal er sowieso anders uitzien dan gewoonlijk. Het wordt een uitdaging om de kindjes afstand te laten houden. Hen niet kunnen knuffelen zal ook niet altijd makkelijk zijn. We zullen hen dus op een andere manier onze affectie moeten tonen. Als juf moeten we steeds aandachtig blijven met het oog op besmettingsgevaar. Veel de handen wassen, afstand houden en de veiligheidsmaatregelen van de school goed naleven, is dus de boodschap.  

Toch denk ik dat deze periode heel leerrijk is voor ons. Leerkrachten worden elke dag geconfronteerd met onverwachte wendingen. Elk schooljaar is anders, elk kind heeft zijn eigen rugzak aan ervaringen mee. De leerkrachten moeten hier elke keer opnieuw terug op inspelen.  Deze crisis is een ongeziene situatie en biedt ook leerkansen voor ons. Ik ga alvast deze kans met beide handen grijpen en mij ten volle voor mijn stageschool inzetten. Zodat ook ik een meerwaarde kan zijn voor de kinderen op school. Het is tijd dat hun ontwikkeling weer verder gestimuleerd wordt, en ze verder kunnen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.” 

Bo Vanlierde, studente in het laatste jaar van de Educatieve bachelor Lager onderwijs, start in de Gesubsidieerde Vrije Basisschool 'Het Groene Lilare' in Michelbeke 

“De voorbije weken waren niet altijd gemakkelijk. Naast de algemene bezorgdheid rond corona, was het vaak bang afwachten hoe het vervolg van onze opleiding zou verlopen. Ook al hadden we er vertrouwen in dat de hogeschool alles in het werk stelde zodat we gewoon zouden kunnen afstuderen in juni, toch was er altijd wat angst dat dit om een of andere reden niet zou lukken.  

In afwachting van mijn stage heb ik ook geprobeerd om me op een andere manier in te zetten. Ik ben ingegaan op een oproep van Broeiklas Aalst om vrijwillig ondersteuning te bieden – vanop afstand – aan kinderen die moeilijkheden ondervonden bij de vele thuisopdrachten de voorbije weken. Zo heb ik mijn steentje kunnen bijdragen in deze periode, en ben ik tegelijk zelf ook blijven bijleren. 

Op 18 mei mag ik aan de slag in Het Groene Lilare in Michelbeke , tot 19 juni. Dat is de school waar ik  reeds voor de paasvakantie gestart zou zijn voor 5 weken stage. De enige wijziging is dat ik niet in het derde en vijfde leerjaar zal starten, zoals aanvankelijk gepland was, maar in het eerste leerjaar. Hierdoor heb ik ook een nieuwe stagementor, met wie ik nu nog vrij kort voor mijn stage afspraken moet maken. Dat maakt het allemaal nog net iets spannender.  

Mijn stage zal er ook iets anders uitzien. Ik zal vooral co-teaching doen, en dus niet de volledige klas overnemen. In de opvang worden we zo weinig mogelijk ingeschakeld. Want deze stage is natuurlijk voor ons een belangrijk leertraject, dat ons finaal voorbereidt om volgend jaar als leerkracht te starten. Leermomenten voor de klas blijven dus belangrijk. 

Van de school krijgen we mondmaskers en handgels, en ook een gelaatsscherm. Lesgeven met een mondmasker wordt wel een uitdaging. Mimiek in het gezicht is belangrijk, zeker voor jonge kinderen. We zullen dus meer op onze stem en gebaren een beroep moeten doen om gevoelens uit te drukken. Ik heb ook al nagedacht over andere manieren om de kindjes te begroeten, nu een knuffel niet meer mogelijk is. Een knipoog bijvoorbeeld, of een voetje geven. Of misschien maken we een high five in de lucht. 

Maar ondanks al deze bijzondere omstandigheden, kijk ik er enorm naar uit om te starten. Dit zal een uitdagende maar leerrijke stage zijn. Ongetwijfeld zal de manier waarop we in de toekomst met elkaar omgaan alleen maar evolueren, dus het is net belangrijk dat wij hier als student nu al in kunnen oefenen. Zo zijn we helemaal klaar voor volgend jaar! Ik ben enorm blij dat de stageschool en Odisee dit mogelijk maken.” 

Contacteer ons
Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel