Gebrekkige Vlaamse bruggen: “Er is een meldpunt voor betonschade nodig”

Gebrekkige Vlaamse bruggen: “Er is een meldpunt voor betonschade nodig”

De bruggen in Vlaanderen krijgen te weinig controle en dus dreigen er gevaarlijke situaties. Bart Craeye, die aan de Hogeschool Odisee docent Bouw is en onderzoek doet naar betonnen constructies, pleit voor een meldpunt voor betonschade, waar ook gewone burgers schade kunnen signaleren. "Dat kan het personeelsprobleem bij het Agentschap Wegen en Verkeer counteren."

Vanmorgen berichten onder meer de Mediahuis-kranten over de bruggen in Vlaanderen die te weinig gecontroleerd worden. Bruggen moeten om de drie jaar een inspectie krijgen, maar door besparingen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor de controles, wordt die richtlijn niet meer gehaald. Voor sommige bruggen dateerde de laatste controle zelfs van 2012 – al acht jaar geleden dus.

Dat creëert gevaarlijke situaties, bevestigt Bart Craeye, lid van het onderwijsteam Bouw van Hogeschool Odisee en expert in de beoordeling van betonnen constructies. “De meeste van onze betonnen constructies dateren uit de jaren 1970. Als je weet dat de gemiddelde levensduur 50 jaar is, dan begrijp je dat er vandaag problemen kunnen opduiken. Je kan zeggen dat een groot deel van onze betonconstructies nood heeft aan een duurzaam onderhoud, herstel of eventueel gesloopt moeten worden als de toestand te ernstig is. Je ziet de symptomen komen – niet voor de eerste keer trouwens. Als wij symptomen van ziekte hebben, gaan we naar de dokter: die stelt een diagnose en start vervolgens een behandeling op. Hetzelfde moet gelden voor onze bruggen.”

Dat er op dit moment te weinig controles kunnen gebeuren, wijt Craeye ook aan een gebrek aan expertise en mankracht: “Een beperkt aantal studiebureaus in Vlaanderen houdt zich bezig met de controle van de stabiliteit van dat soort betonnen constructies. Bovendien zitten die bureaus ook nog eens tot over hun oren in het werk, omdat ze zelf moeilijk bekwaam personeel vinden. Er is, tout court, een nijpend tekort aan expertise hiervoor in Vlaanderen. En bovendien is het herstellen van betonschade ook geen sinecure: het is echt een niche binnen de bouw.”

Precies daarom doet Bart Craeye, samen met zijn collega Lydia Wittocx, binnen Hogeschool Odisee onderzoek naar een nieuw inspectieprotocol voor betonconstructies,  in samenwerking met UAntwerpen, UGent, KULeuven en het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). En hij pleit voor een algemeen meldpunt voor betonschade: “Heel vaak merken gewone burgers in hun buurt betonschade op – ze zouden dat op een makkelijke en snelle manier moeten kunnen doorgeven aan experts. Een reviewpanel kan op basis van hun omschrijvingen en foto’s inschatten of ze een controleur ter plaatse moeten sturen. Dat kan misschien al helpen om het personeelsprobleem te counteren."

Contacteer ons
Filip Salmon coördinator Communicatie, Hogeschool Odisee
Bart Craeye docent bouw / onderzoeker, Hogeschool Odisee
Filip Salmon coördinator Communicatie, Hogeschool Odisee
Bart Craeye docent bouw / onderzoeker, Hogeschool Odisee
Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel