Hogeschool Odisee naar code oranje op alle campussen

Code oranje op 7 campussen vanaf maandag 19 oktober

Het directiecomité van hogeschool Odisee besliste zopas dat alle zeven de campussen vanaf maandag 19 oktober overschakelen naar code oranje. Eerder zaten de twee Brusselse campussen al in code oranje.

Vanaf komende maandag zullen de campussen in Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Dilbeek, Schaarbeek, Brussel en Brussel Terranova van hogeschool Odisee in code oranje functioneren. Die laatste twee campussen schakelden op maandag 28 september al over van geel naar oranje, nu kiest Odisee voor code oranje op alle zeven de campussen.

“De afgelopen week nam het aantal coronabesmettingen in Vlaanderen sterk toe. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen volgde helaas dezelfde trend. Verschillende hogeronderwijsinstellingen schakelden als gevolg daarvan over naar code oranje. Ook Odisee wil zijn verantwoordelijkheid nemen, in het licht van de gezondheid van ons allemaal, maar ook om ons leerplichtonderwijs te vrijwaren van verdere verstrengingen”, zegt Philippe Van Hellemont, namens het directiecomité van Odisee.

Signaalfunctie en sensibilisering

De onderwijsactiviteiten op de Odisee-campussen werden sinds de start van het academiejaar al grondig aangepast op maat van de coronamaatregelen. “We hebben onze onderwijsorganisatie al voorbereid op een switch naar oranje, hierdoor is de impact op onze studenten op dit moment minimaal. Zo gaan onze praktijklessen voorlopig wel gewoon door. De switch naar code oranje heeft in de eerste plaats een belangrijke signaalfunctie.”, duidt Harry Parys, directeur Student en Talent bij Odisee. “De situatie is ernstig - ook jongeren worden niet gevrijwaard van het virus - en we roepen iedereen dan ook op om de komende weken zijn verantwoordelijkheid op te nemen. We zullen daarvoor ook inzetten op bijkomende sensibilisering. Studenten die de regels halsstarrig weigeren te volgen, zullen daar ook voor gesanctioneerd worden.”

Impact voor personeel

Voor het Odisee-personeel heeft code oranje een grote impact. “Onze medewerkers werken opnieuw maximaal van thuis uit, enkel essentiële onderzoeksactiviteiten en vergaderingen kunnen doorgaan op de campus. Publieke activiteiten zijn niet toegelaten. Die gezamenlijke inspanning van studenten en personeel is noodzakelijk om hier samen door te komen.”

NIET VOOR PUBLICATIE

Algemene info en interviews via Tom Deschacht, persverantwoordelijke Odisee – 0498 79 21 66.
Voor verdere vragen over een specifieke campus kan u terecht bij de persverantwoordelijke per campus, die aan dit persbericht toegevoegd zijn.

Contacteer ons
Els Pollet
Els Pollet Odisee communicatie Technologiecampus Gent
Catherine Decraene
Catherine Decraene Communicatie Campus Sint-Niklaas, Odisee
Tom Deschacht Communicatie Campus Brussel (Terranova), Schaarbeek en Dilbeek
Els Pollet
Els Pollet Odisee communicatie Technologiecampus Gent
Catherine Decraene
Catherine Decraene Communicatie Campus Sint-Niklaas, Odisee
Tom Deschacht Communicatie Campus Brussel (Terranova), Schaarbeek en Dilbeek
Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel