Odisee lanceert gratis e-learning pakket voor professionals die hulp verlenen bij scheiding

Odisee lanceert gratis e-learning pakket voor professionals die hulp verlenen bij scheiding

"Dit overzichtelijk en aantrekkelijk pakket vertrekt van het perspectief van alle betrokkenen, en hoe zij de scheiding beleven: ouders, kinderen én grootouders. Dit is echt een meerwaarde voor professionals in de eerstelijnshulp."

Een scheiding gaat gepaard met ingrijpende veranderingen. Dat zorgt bij gezinnen en hun omgeving voor veel vragen en twijfels en leidt vaak tot hoogoplopende emoties. Professionele hulpinstanties waar ouders advies zoeken, of waar kinderen en jongeren terechtkunnen, hebben veel vragen over hoe ze hier best mee omgaan. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee) ontwikkelde een e-learning pakket met informatie, praktische tips en tools die professionals heel concreet kunnen helpen bij een begeleiding op maat van de betrokkenen en hun scheidingsproces. Op 23 september stellen we dit gratis pakket online voor aan het publiek.

Het pakket kwam tot stand in samenwerking met het Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning EXPOO en met de steun van de Vlaamse overheid (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

De impact op het gezinssysteem: een eyeopener

“Ik stond ervan versteld hoe groot de nood is bij professionals aan concrete informatie en tips,” zegt Claire Wiewauters, onderzoekster en docent aan Odisee en auteur van het boek ‘Een week mama een week papa? – Wat kinderen bij een scheiding écht nodig hebben’ (uitg. Lannoo), samen met bemiddelaar Monique Van Eyken. “In mijn bijscholingen belicht ik de impact van het scheidingsproces op het gezinssysteem, en de diverse - soms tegengestelde - belangen van alle betrokkenen. Dat was voor de hulpverleners vaak een echte eyeopener. Zij ontdekten nieuwe manieren om gezinnen, kinderen en jongeren én de context te bereiken, en hen passend te begeleiden in de emotionele storm waarin ze zich bevinden.”

Vaak kwam na zo’n bijscholing de vraag van het werkveld om breder toegang te hebben tot die informatie, online bijvoorbeeld. Claire kon bij de uitvoering van het e-learning pakket rekenen op de deskundige input van Odisee-onderzoekster Sibille Declercq, die daarnaast ook coördinator is van Awel. “Bij Awel wisten we reeds lang dat scheiding een van de hoofdthema’s is waarvoor kinderen en jongeren ons contacteren. Het e-learning pakket helpt onze medewerkers om zich in te leven in de verwarring, de verschillende perspectieven van de gezinsleden en de conflicten die kunnen opduiken.”

 

Conflicten ontmijnen en een goede ouder-kindrelatie waarborgen

Het e-learning pakket dat we op 23 september lanceren, licht de impact toe van het scheidingsproces en de daaropvolgende gezinstransities op alle betrokkenen, met bijzondere aandacht voor het perspectief van het kind. Daarnaast biedt het inzicht in conflicten op diverse niveaus en helpt het om die te ontmijnen. Professionals krijgen tips over hulp bieden bij moeilijke en conflictueuze gezinssituaties en over hoe gezinsleden op een positieve manier kunnen omgaan met de gezinstransities.

“Want daar is het ons in eerste instantie om te doen”, zegt Nele Travers van EXPOO. “We willen rust brengen in de emotionele storm. Uitgangspunt is steeds het waarborgen van een goede ouder-kindrelatie en de relaties met de bredere familiecontext toegankelijk houden voor kinderen.”

“Wie door een scheiding gaat doet dat niet alleen binnen een kerngezin, maar ook binnen de bredere familie. Omgaan met die verandering is voor niemand vanzelfsprekend. Met dit e-learning pakket krijgen hulpverleners handvaten aangereikt om dat proces te verzachten. Zo helpen ze ouders, kinderen en families om hun veerkracht terug te vinden,” besluit Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke.

 

Concrete toepassingen

Het e-learning pakket zal voor iedereen gratis ter beschikking zijn, maar mikt vooral op toepassing in de eerstelijnshulp, laagdrempelige initiatieven waar ouders makkelijk een beroep op doen.

Hilde De Vadder, medewerker van het Leuvense Huis van het Kind, vindt dat dit project positivisme uitstraalt, hoe vreemd het ook mag klinken bij dit thema: "Je leert kijken naar het hele systeem dat opnieuw balans zoekt. Er is erkenning voor de verschillende momenten van pijn, bij elke nieuwe overgang, bij alle betrokkenen. Je leert ook zien dat conflict misschien onvermijdelijk is, maar dat je wel kan helpen om het hanteerbaar te maken. Ook de aandacht die gaat naar de ouder-kindrelatie vind ik zo ontzettend waardevol," besluit ze. Ze zal het pakket onder meer inzetten bij de begeleiding van praatgroepen van mensen die betrokken zijn bij een scheiding.

Ilse De Block, directeur van vzw De Keerkring, zal dit e-learning pakket zeker gebruiken in de opleiding van de vele vrijwilligers van de Opvoedingslijn. "De meerwaarde voor ons zijn de concrete tools die erin zitten om te werken aan de basishouding van ‘meerpartijdigheid’ die hulpverleners best aannemen als ze gezinnen in conflict willen steunen, met oog voor het perspectief van alle betrokkenen. Klinkt basic, maar dit is het meest essentiële, en tegelijkertijd het moeilijkste aspect voor hulpverleners," zegt ze.

 

Voorstelling aan het publiek op 23 sept, online

Het e-learning pakket staat gratis ter beschikking op de websites van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en van EXPOO.

Op woensdag 23 september om 10u stellen we het pakket online voor aan het publiek. Naast de initiatiefnemers Kathleen Emmery, Claire Wiewauters en Sibille Declercq zullen ook gebruikers Ilse De Block en Hilde De Vadder aan het woord komen.

Meer weten en aansluiten bij de voorstelling kan via deze link.

 

Contact met makers en gebruikers (niet voor publicatie):

Wilt u graag meer informatie, of een gesprek met een van de makers of de gebruikers van het pakket?

  • Kathleen Emmery, coördinator Kenniscentrum Gezinswetenschappen: 0485 65 66 80
  • Sibille Declercq, onderzoeker Odisee: 0474 60 81 68
  • Ilse De Block, directeur van vzw De Keerkring: 0473 50 03 87
  • Hilde De Vadder, medewerker van het Leuvense Huis van het Kind 016 27 24 92

 

Over het Kenniscentrum Gezinswetenschappen

Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen maakt deel uit van de onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Studenten van de Odisee-opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie werken vaak mee aan onze onderzoeksprojecten.

Meer weten: www.kcgezinswetenschappen.be

 

Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel