Odisee opleidingshoofd Lager onderwijs geeft tips aan ouders

Odisee opleidingshoofd Lager onderwijs geeft tips aan ouders

Geert Van Buynder, opleidingshoofd Lager onderwijs van hogeschool Odisee in Sint-Niklaas, is pedagoog. Zijn vrouw is leerkracht. Toch merken ook zij dat deze periode voor ouders niet gemakkelijk is. Daarom geeft hij hier enkele tips aan ouders. De lerarenopleiding zal in de toekomst ook meer moeten inzetten op ondersteuning van ouders. 

Gebruik de 4 B's

Ouders hebben het in deze periode van pre-teaching niet gemakkelijk. Geert Van Buynder, opleidingshoofd Lager onderwijs op de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas, licht toe: "Ik merk thuis en bij vrienden een grote betrokkenheid en medewerking bij het schoolwerk van de kinderen. Zelfs in een huishouden met een onderwijzeres en een pedagoog is het zoeken naar een goed evenwicht tussen ouder, werknemer en begeleider in het leerproces van de kinderen."

Daarom wil hij een aantal tips geven aan ouders in deze moeilijke periode:

 • Geef bepaalde kamers in huis een extra functie, zoals werken en school.
 • Beperk 'thuisonderwijs' tot een aantal vaste uren per dag.
 • Gebruik de 4 B's:
  • Brein: laat je kind zelf zijn brein gebruiken om een leervraag op te lossen of onderwijsuitdaging aan te gaan. Stel samen met het kind vragen zodat hij zelf tot inzicht komt.
  • Boeken: laat je kind zoeken in (school)boeken en ander studiemateriaal, om daar antwoord te vinden op mogelijke vragen en uitdagingen.
  • Buddy: laat je kind contact opnemen met medeleerlingen. Misschien hebben zij reeds een antwoord of hebben zij een zoekweg achter de rug die jouw kind ook kan helpen.
  • Baas: als laatste stap kan je kind raad vragen bij jou of bij de leerkracht.

Door de 4B's te gebruiken maak je een kind meer eigenaar van zijn/haar leerproces, en kun je je als ouder behoeden voor 101 vragen op een moment dat jij misschien zelf met jouw werk bezig bent.

Onderwijs aanpassen

Deze crisis verplicht ook het onderwijs om te veranderen. We zullen naar de toekomst nog verder moeten inzetten op de ondersteuning van ouders, zodat zij hun kinderen kunnen helpen.

Maar deze periode is ook een geschenk voor het onderwijs. Na alle eerdere campagnes om het aanzien van het lerarenberoep op te waarderen, is dit misschien de meest efficiënte en beklijvende campagne ooit!
Ouders die tijdens de periode van pre-teaching hun kinderen begeleiden in hun leerproces, zien met eigen ogen wat leerkrachten allemaal uit de kast halen om les te geven. Hopelijk zorgt dat verder voor een grotere waardering van het beroep, meer mensen die ervoor kiezen en een positief effect op het lerarentekort.

Virtuele infodag

Jongeren en volwassenen die graag meer info willen over dit boeiende beroep kunnen nu zaterdag van 10 tot 14u naar onze virtuele infodag 'komen'. Aanmelden kan via www.odisee.be/infodag.

Contacteer ons
Geert Van Buynder
Geert Van Buynder Opleidingshoofd Lager onderwijs Sint-Niklaas, Odisee campus Sint-Niklaas
Catherine Decraene
Catherine Decraene Communicatie Campus Sint-Niklaas, Odisee
Geert Van Buynder
Geert Van Buynder Opleidingshoofd Lager onderwijs Sint-Niklaas, Odisee campus Sint-Niklaas
Catherine Decraene
Catherine Decraene Communicatie Campus Sint-Niklaas, Odisee
Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel