Technologiecampus Gent start met contactluwe examenperiode

Technologiecampus Gent start met contactluwe examenperiode

60% van alle examens vinden plaats op de campus van Odisee

Op dinsdag 2 juni start hogeschool Odisee - Technologiecampus Gent met het afnemen van examens. Zo'n 60% van die examens vindt plaats op de site, de resterende 40% wordt online afgenomen. De Technologiecampus trof heel wat voorbereidingen om de - in totaal 10.000 - examens veilig te laten verlopen.

Jo Van Hoye - coördinator facilitaire dienst licht de genomen maatregelen om de social distancing te garanderen toe:

  • Om de komst en het vertrek van studenten op de campus te spreiden worden de examens dagelijks in 3 shifts afgenomen. Eén examenmoment in de voormiddag, één in de namiddag en één in de vooravond, ook op zaterdag. Die shifts worden dan telkens nog eens opgedeeld in 3 periodes. Elke student krijgt 3 uur de tijd om het examen af te leggen. Tussen elke shift ontsmet de poetsploeg grondig de locatie.
  • Elke student, docent en toezichthouder draagt verplicht een mondmasker, ook worden de bureaus op 3 meter afstand van mekaar geplaatst. Om op die manier aan de capaciteit te kunnen voldoen worden het studentenrestaurant en de sporthal ook ingericht als examenlocatie. Elk van deze locaties krijgt extra faciliteiten om de handen te wassen en te ontsmetten.
  • De afgenomen examens worden na het invullen 24 uur in een afzonderlijk lokaal bewaard, om daarna pas opgehaald te worden door de docent. Zo is de kans op besmetting nihil.

Aandacht voor studenten

Ook tijdens de coronamaatregelen en contactluwe examenperiode is aandacht voor het welbevinden van de studenten belangrijk.

Sylvie De Muynck - campusbeheerder Technologiecampus Gent: "Studenten met een functiebeperking krijgen zoals steeds de mogelijkheid om zowel de online als de fysieke examens af te leggen in een prikkelarme omgeving, daarvoor voorzien we in geschikte lokalen op de campus. Deze studenten krijgen ook 1 uur extra de tijd."

"Ons belangrijkste doel bij deze examenperiode is tweeledig: studenten krijgen de kans om aan te tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben, terwijl de docenten de kans krijgen dit te ontdekken, zowel bij online als bij fysieke examens. Voordeel bij de examens op de campus is het sociaal contact, ook al zien we elkaar tijdens webinars of online lessen, toch is het voor zowel docent als student fijn om elkaar even terug te zien onder veilige omstandigheden." zegt Joachim Goeminne - docent Energietechnologie

Meer info – niet voor publicatie: via de contactpersonen bij dit bericht kunnen we u steeds in contact brengen met docenten en studenten aan Odisee Technolgiecampus Gent die u kan interviewen of kan volgen op dinsdag 2 juni.

Els Pollet
Els Pollet Odisee communicatie Technologiecampus Gent
Sylvie De Muynck Odisee campusbeheerder Technologiecampus Gent
Joachim Goeminne Lector Odisee bacheloropleiding Energietechnologie

 

Over Hogeschool Odisee

Odisee, dat 25 bacheloropleidingen, 8 graduaatsopleidingen en diverse vervolgopleidingen aanbiedt, is dé co-hogeschool. We willen dat studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en de maatschappij samen werken aan ons onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – in de hogeschool én op de werkvloer bij onze partners. Bij Odisee, dat 10.000 studenten en 1.200 personeelsleden telt, denken en doen we zoveel mogelijk in co. Meer info: www.odisee.be of neem contact op via onderstaande gegevens.

Hogeschool Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel